ευθύνη family market


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Για εμάς η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής και της εταιρικής κουλτούρας μας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα που αφορούν στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την υποστήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Τα προγράμματα μας κινούνται σε τρεις άξονες:

  • - προσφέρουμε τρόφιμα σε οικογένειες που έχουν ανάγκη
  • - πραγματοποιούμε καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την υγιεινή διατροφή των παιδιών μέσα από τη διανομή φρέσκων φρούτων σε σχολεία των περιοχών που δραστηριοποιούμαστε
  • - υλοποιούμε πλήθος χορηγιών για καλό σκοπό.

Πολιτική Προμηθευτών

Στα FAMILY MARKET επιλέγουμε τους προμηθευτές μας με αυστηρά κριτήρια.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των προμηθευτών μας είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία που έχει γνώμονα την συμφωνία τους και την τήρηση από μέρους τους των ζητούμενων προδιαγραφών και τον σεβασμό των πολιτικών μας, την πιστοποίηση περί ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων τους, την απόδειξη της επάρκειας υποδομών, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, την πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας των παραγωγικών τους διαδικασιών καθώς και των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούν για την παράδοση των προϊόντων τους ώστε να πληρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Η συνεργασία με τους προμηθευτές μας βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό.

Η Διεύθυνση Αγορών επιλέγει τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές και παράλληλα στηρίζει τοπικούς προμηθευτές υποστηρίζοντας την οικονομική ζωή των τοπικών κοινωνιών ενώ προωθεί τα ελληνικά προϊόντα με ιδιαίτερη επιμέλεια.

πολιτική προμηθευτών family market
gmo family super market

Πολιτική Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων

Στα FAMILY MARKET σεβόμενοι τις επιφυλάξεις των καταναλωτών μας για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, γνωστοποιούμε την πολιτική μας προς ενημέρωσή τους:

Δεν διαθέτουμε στους καταναλωτές μας ελληνικά ή εισαγόμενα επώνυμα είδη τα οποία, με βάση πιστοποιητικά και αναλύσεις των ίδιων των παραγωγών, περιέχουν GM οργανισμούς και εφόσον αυτό αναγράφεται στην ετικέτα.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν πρέπει να περιέχουν γενετικά τροποποιημένους (GM) οργανισμούς και γι΄ αυτό διενεργούνται έλεγχοι ενώ πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και εργαστηριακές αναλύσεις.


Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητά μας στα FAMILY MARKET. Στο κέντρο του προγράμματος περιβαλλοντικής ευθύνης, που τηρείται με συνέπεια, βρίσκεται η ανακύκλωση. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού και αλουμινίου τηρείται με αφοσίωση, από όλο το ανθρώπινο δυναμικό μας, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων.

Όμως δεν σταματάμε στην ανακύκλωση. Εξίσου σημαντική προσπάθεια καταβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων με τη χρήση ψυκτικών μηχανημάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας καθώς και την χρήση φωτισμού LED με τον οποίο επιτυγχάνουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού ενώ δεν επιφορτίζεται το περιβάλλον με επιπλέον θερμότητα (υπερθέρμανση του πλανήτη).

Παράλληλα αποφεύγουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με χημικές ουσίες φροντίζοντας να χρησιμοποιούμε φιλικότερα προς το περιβάλλον, είδη καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων μας.

Μια ακόμα συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος είναι το κεντρικοποιημένο σύστημα διακίνησης που διαθέτουμε με την τροφοδοσία των καταστημάτων μας με δικά μας οχήματα από τις κεντρικές αποθήκες, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα ο αριθμός παραδόσεων των εμπορευμάτων ανα κατάστημα από κάθε προμηθευτή ξεχωριστά να μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις μετακινήσεις.

περιβάλλον super market