Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

 

Η εταρεία FamilySupermarket, με 15 καταστήματα Super Market στις μεγαλύτερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, με πάνω από 250 εργαζομένους θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό ως πυλώνα για την επίτευξη των στόχων της, δίνοντας έμφαση στην συνεργασία με ικανούς ανθρώπους, επενδύοντας στην εξέλιξη των εργαζομένων της.

Η Υποβολή Βιογραφικών γίνεται ηλεκτρονικά MONO στο

kariera@familysupermarket.gr

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Ολύμπου & Σταδίου, Καλοχώρι, τκ 57009