πολιτική ποιότητας family market

Πολιτική Ποιότητας

Η σταθερή και πιστοποιημένη ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας είναι κεντρικός στόχος των FAMILY MARKET. Για να το πετύχουμε αυτό φροντίζουμε καθημερινά να εφαρμόζουμε με επιμέλεια ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης που περιέχει διαδικασίες, κριτήρια, προδιαγραφές και αυστηρούς ελέγχους. Η ασφάλεια και η υγιεινή των προϊόντων μας είναι ένα από τα βασικότερα σημεία διασφάλισης της ποιότητάς τους.

 • Με βάση το σύστημα ISO 22000 που τηρούμε, αξιολογούμε και επιλέγουμε τους προμηθευτές μας, ενώ τηρούμε ειδικές διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης, μεταφοράς, merchandising και πώλησης των προϊόντων μας.
 • Παρακολουθούμε συνεχώς το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών μας, βελτιώνοντας καθημερινά την οργάνωσή μας και την εξυπηρέτηση των πελατών μας.
 • Χρησιμοποιούμε σύγχρονο εξοπλισμό και ψυκτικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
 • Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία για τη θέση εργασίας που αναλαμβάνουν.
 • Φροντίζουμε κάθε λεπτομέρεια ώστε οι πελάτες μας να νοιώθουν σιγουριά ότι στα FAMILY MARKET θα προμηθευτούν μόνο το καλύτερο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

Φρουτολαχανικά

 • Τακτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια από το χωράφι στο ράφι: παραγωγή, συσκευασία, παραλαβή και διακίνηση
 • Εφαρμογή HACCP & ISO για την υγιεινή και την ασφάλεια των φρουτολαχανικών.
 • Πιστοποιημένα προϊόντα με το σύστημα αγροδιασφάλισης GLOBALGAB
 • Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση προς τα καταστήματα σε ιδανικές θερμοκρασίες
 • Τήρηση της ιχνηλασιμότητας
 • Σύγχρονος εξοπλισμός και διαδικασίες για εγγυημένη φρεσκάδα, καθαριότητα και υγιεινή των φρουτολαχανικών μας
 • Εξειδικευμένο προσωπικό
φρούτα λαχανικά family market
κρέατα family super market

Κρέατα

 • Παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση προς τα καταστήματα σε ιδανικές θερμοκρασίες με την εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος συντήρησης κρεάτων
 • Εφαρμογή κανόνων απόλυτης καθαριότητας, ασφάλειας και υγιεινής
 • Κρεοπωλεία με σύγχρονο εξοπλισμό και ψυκτικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που διασφαλίζουν τη φρεσκάδα και τη σωστή συντήρηση των κρεάτων
 • Αυστηρή τήρηση των ημερομηνιών διάρκειας ζωής κάθε προϊόντος
 • Τήρηση ιχνηλασιμότητας
 • Τακτικοί έλεγχοι από την παραγωγή μέχρι την πώληση
 • Εξειδικευμένο προσωπικό που επιμορφώνεται τακτικά

Όλα τα προϊόντα

 • Ορθή παραλαβή και ειδικοί έλεγχοι ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων
 • Έλεγχοι καταλληλόλητας και καθαριότητας οχημάτων για την παράδοση των προϊόντων βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών
 • Ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση στα φρέσκα και αλλοιώσιμα είδη
 • Έλεγχος ημερομηνίας λήξης των συσκευασμένων προϊόντων καθώς και της κατάστασης της συσκευασίας τους (απόσυρση χτυπημένων, τσαλακωμένων συσκευασιών, σπασμένων κ.λ.π.)
 • Εκφόρτωση σε κατάλληλους ελεγχόμενους χώρους και αποθήκευση σε ιδανικές θερμοκρασίες για τη σωστή διατηρησιμότητα των προϊόντων, σε ξεχωριστούς χώρους για κάθε κατηγορία όπως ψυγείου, κατάψυξης, ξηρό φορτίο
 • Μεταφορά των προϊόντων από τις κεντρικές αποθήκες στα καταστήματα από σύγχρονο στόλο μεταφορικών μέσων ώστε τα προϊόντα φτάνουν στην ώρα τους και σε άριστη κατάσταση
 • Εφαρμογή κανόνων με βάση το σύστημα για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων (HACCP)
 • Καθημερινοί καθαρισμοί σε όλους τους κύριους και βοηθητικούς χώρους
 • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με μοναδικό στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας
 • Άρτια μηχανογραφική οργάνωση για την ευχερέστερη και ταχύτερη διαχείριση των προϊόντων
 • Συνεχής επιμόρφωση των ανθρώπων μας

Εισαγώμενα προϊόντα

 • Αυστηρή προεπιλογή, αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών του εξωτερικού
 • Ενδελεχής έλεγχος πιστοποιήσεων, απόδειξης ικανοποιητικών εγκαταστάσεων, υποδομών και επάρκειας προϊόντων
 • Έλεγχος συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προμηθευτών
 • Προμηθευτές αυστηρά από Ευρωπαϊκές χώρες με αποδεδειγμένη παρουσία στις εκεί αγορές και 100% πιστοποιημένα προϊόντα
 • Συνεργασίες χωρίς μεσολαβητές
 • Αυστηρή επιλογή μόνο επώνυμων brands
προϊόντα super market
Σύστημα HACCP FAMILY MARKET

Το σύστημα HACCP είναι ένα σύνολο διαδικασιών και ενεργειών, η εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στην διάθεση ασφαλών τροφίμων. Το σύστημα εξετάζει όλα τα στάδια εργασιών μίας επιχείρησης και εντοπίζει τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στα τρόφιμα όπως επιμολύνσεις, υπολείμματα φυτοφαρμάκων κ.α. Η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και η αναθεώρηση του συστήματος HACCP γίνεται από το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας των FAMILY MARKET και η εφαρμογή του καλύπτει πλήρως την αλυσίδα τροφοδοσίας, από την παραλαβή των τροφίμων στις Κεντρικές μας Αποθήκες μέχρι την διανομή τους στα καταστήματά μας.